Obchodné podmienky -
Dúhová 844/75, 943 42 Gbelce +421948977883 info@naramky24.sk

Obchodné podmienky

Dokument obsahuje všeobecné informácie o právnom charaktere stránok webového (internetového) portálu "www.naramky24.sk" spoločnosti Total Wristbands s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), úpravu práv a povinností tretích osôb voči Spoločnosti pri používaní webových (internetových) stránok Spoločnosti a informácií, ktoré obsahujú. Tento dokument si pozorne prečítajte.

1. Autorské práva

1.1. Všetky materiály zobrazené alebo uvedené na webových (internetových) stránkach Spoločnosti, vrátane všetkých dokumentov, súborov, grafiky, kódu a všeobecného vzhľadu stránok sú predmetom autorských práv Spoločnosti, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky práva sú vyhradené, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

1.2. Akýmkoľvek nepovoleným zásahom do webových (internetových) stránok Spoločnosti alebo ich nepovoleným použitím alebo ich časti, môže dôjsť k porušeniu autorských práv Spoločnosti alebo autorským právam príbuzných práv tretích osôb alebo Spoločnosti. Akékoľvek použitie autorského diela bez súhlasu autora alebo osoby, ktorá je oprávnená na poskytnutie súhlasu s používaním diela, rovnako ako neoprávnené zásahy do autorského diela vrátane neoprávneného rozmnožovania a ukladania do pamäťových a elektronických médií sú protiprávne a postihnuteľné podľa občianskeho aj trestného práva.

2. Práva ku nehmotným statkom

2.1. Spoločnosť a ďalšie fyzické a právnické osoby sú majiteľmi registrovaných ochranných známok, patentov alebo ďalších oprávnení v oblasti priemyselných práv alebo iných práv ku nehmotným statkom, ktoré sú menované alebo zobrazené na webových (internetových) stránkach Spoločnosti. Ich nepovolené použitie, zásah do ich textu alebo grafického zobrazenia alebo iné neoprávnené nakladanie s nimi, vrátane ich napodobňovania, môže znamenať porušenie právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže alebo v oblasti práv ku nehmotným statkom.

3. Obmedzenie zodpovednosti

3.1. Žiadna informácia uvedená na webových (internetových) stránkach Spoločnosti v textovej alebo grafickej podobe sa nesmie považovať za poskytovanie rád, návodov alebo odporúčaní. Žiadnu informáciu nemožno považovať za základ akéhokoľvek rozhodnutia alebo činnosti.

3.2. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za správnosť, úplnosť, používanie alebo využívanie informácií uvedených na webových (internetových) stránkach Spoločnosti.

3.3. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za pravidelné uverejňovanie nových informácií alebo uvádzanie informácií uvedených na webových (internetových) stránkach Spoločnosti do súladu so skutočnosťou v čase.

3.4. Webové (internetové) stránky Spoločnosti, ich obsah a akékoľvek služby na nich uvedené či ponúkané sú poskytované v stave, v akom sa nachádzajú, a v tomto stave sú aj k dispozícii. Spoločnosť, jej zamestnanci, zástupcovia a ďalšie osoby, ktoré majú oprávnenie konať v mene spoločnosti nezodpovedajú za náhradu škody, ktorá vznikla na základe alebo v súvislosti

3.4.1. s prístupom, využitím alebo nemožnosťou využitia webových (internetových) stránok Spoločnosti,

3.4.2. s materiálmi, informáciami, odporúčaniami, ktoré sa na webových (internetových) stránkach Spoločnosti objavia alebo vzniknú na základe poskytovaných služieb,

3.4.3. s omeškaním, chybou, prerušením prevádzky webových (internetových) stránok Spoločnosti alebo služieb ponúkaných na webových (internetových) stránkach Spoločnosti alebo ich prostredníctvom. Toto všeobecné komplexné obmedzenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škôd bez ohľadu na ich druh.

4. Informácie

4.1. Všetky údaje na webových (internetových) stránkach Spoločnosti majú len informačný charakter a spoločnosť na tieto stránky umiestňuje najaktuálnejšie informácie. Upozorňujeme však používateľov týchto stránok, že z technických dôvodov nemusí byť v danom okamihu dokončená ostatná aktualizácia akejkoľvek informácie.

4.2. Spoločnosť vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie spoľahlivosti a presnosti informácií uvedených na webových (internetových) stránkach Spoločnosti. Napriek tomuto úsiliu sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti alebo iné chyby, ktoré Spoločnosť bude usilovať opraviť či odstrániť podľa svojich možností po identifikácii zistených nepresností alebo chýb.

4.3. Spoločnosť môže kedykoľvek upraviť akýkoľvek materiál, dokument alebo informáciu uvedenú na webových (internetových) stránkach Spoločnosti bez predchádzajúceho upozornenia.

4.4. Modifikácie týchto Podmienok používania sú platné v okamihu ich zverejnenia.

5. Odkazy na iné webové (internetové) stránky

5.1. Webové (internetové) stránky Spoločnosti môžu obsahovať odkazy (linky) na ďalšie webové (internetové) stránky, ktoré nie sú súčasťou webových (internetových) stránok Spoločnosti. Spoločnosť nezodpovedá za obsah takýchto stránok a nezodpovedá za prípadné škody a ujmy vzniknuté na základe prístupu a používania takýchto stránok, vrátane inej zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah webových (internetových) stránok poskytovaných niektorou takouto treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu.

5.2. Všetky odkazy (linky) sú uvádzané výlučne z dôvodu komplexnosti informácií poskytovaných užívateľovi webových (internetových) stránok Spoločnosti.

5.3. Ak chce užívateľ použiť odkaz (link) na webové (internetové) stránky Spoločnosti, môže odkázať výlučne na úvodnú domovskú stránku (homepage). Odkazy na iné webové (internetové) stránky Spoločnosti možno použiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti.

5.4. Je zakázané vkladať webové (internetové) stránky Spoločnosti do rámca (frame) iných webových (internetových) stránok, ktoré nie sú súčasťou Spoločnosti a/alebo skupiny osôb, ku ktorým Spoločnosť z právneho a/alebo faktického titulu patrí.

5.5. Je zakázané, za akýchkoľvek okolností, použiť webové (internetové) stránky Spoločnosti, niektorú adresu elektronickej pošty (e-mail) alebo faxové číslo na zasielanie dôverných alebo zo zákona utajovaných informácií a informácií, ktorých režim zverejňovania je akýmkoľvek spôsobom obmedzený.

6. Newsletter a e-maily od nás

6.1. Pri registrácii si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách na knižnom trhu (priemerne raz týždenne). Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti titulov. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám prosím e-mail.

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky Vám radi odpovieme.

 

Pravidlá Cookies

Webovú stránku používame výhradne preto, aby sme zistili, či ste už niekedy predtým navštívili našu stránku z dôvodu zabezpečenia lepších služieb.

Používaním stránok prevádzkovaných našou spoločnosťou vyjadrujete súhlas používať cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navšíivite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie cookies, dávate súhlas na prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

   

 

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia s prístupom na internet (počítač, tablet smartphone). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies. Tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktoré pôvodne cookie vytvorila. Informácie získané používaním súboru cookies nepodávame tretím osobám, ani ich nepoužívame na identifikáciu.

 

 

Prečo používame cookies?

Cookies používame z dôvodu skvalitňovania našich služieb. Záleží nám na vašej spokojnosti, preto ich prispôsobujeme vašim záujmom a potrebám.

 

Webová stránka pomocou cookies sleduje:

-nastavenie vzhľadu, napr. nastavenie písma

-typ a verzia prehliadača, operačný systém, referenčný systém, IP adresa z prístupového počítača, resp. čas a dátum posledného prístupu

-informáciu so súhlasom používania súborov cookies

Tieto informácie používame výhradne pre účely sledovania štatistiky.

 

 

Na našich webových stránkach používame dva typy súborov cookie:

  • Dočasné- uchovávajú sa vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte.
  • Trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do ručného vymazania, alebo do ich trvania platnosti.

 

 

Z iných zdrojov získané cookies:

  • Google analytics
  • _utma, _utmb, _utmv, _utmz, _utmx: Tieto cookies zbierajú informácie o tom, ako naši užívatelia používajú webovú stránku. Na základe získaných informacií vieme skvalitňovať naše služby.
  • Facebook.com
  • datr, Isd, reg_ext_ref, reg_fb_gate reg_fb_ref, web: Obsah webovej stránky máte možnosť zdielať medzi vašimi príbuznými na sociálnych sietiach Facebook.
  • Twitter.com
  • _utma, _utmb, _utmc, _utmv, _utmz, twitter_sess, external_referer, guest_id, k, original_referer: Obsah webovej stránky môžete zdielať medzi priateľmi na stránke Twitter. Táto služba môže zanechať také súbory cookies, ktoré nevieme ustrážiť.
  • accounts.google.com
  • GALX, GAPS, GoogleAccountsLocale_session: Obsah webovej stránky máte možnosť zdielať s príbuznými na stránkach Google. Táto služba môže zanechať súbory cookies, nad ktorými nemáme kontrolu.

 

 

Ďalšie informácie získate na internete, napr. na webovej stránke www.allaboutcookies.org

O nastaveniach súborov cookies môžete podrobnejšie čítať na webových stránkach: